Contact

Postal address:

Univerzita obrany

Centrum tělesné výchovy a sportu 

Kounicova 65 

662 10 BRNO

Czech Republic