O závodu

O závodu

Survival znamená schopnost přežít. Armádní Winter Survival je vytrvalostní víceboj simulující činnost vojenské hlídky v neznámém zimním horském terénu. Soutěží tříčlenná družstva, která se musejí vypořádat s náročnými disciplínami a prokázat víc než jen fyzickou zdatnost a výdrž.

Winter Survival v podstatě ověřuje dovednosti, které voják potřebuje v zimních podmínkách. Disciplíny nutí závodníky k vlastní volbě a kreativitě. Každý musí najít své řešení, vystačit pouze s vlastními silami a nesenými prostředky. V tom je tento survival opravdu progresivní a poučný. Specifikou je i extrémní psychická zátěž. To vše z armádního survivalu činí unikátní závod nemající ve světě obdoby. Například rakouští horští myslivci, pravidelní a velmi dobří účastníci závodu, kteří doma suplují i horskou službu, otevřeně přiznali, že se s něčím podobným dosud nesetkali. Soutěž je tedy mezi zahraničními účastníky, kteří do Jeseníků pravidelně přijíždějí z Belgie, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska, vysoce hodnocena.

Závod je výběrový, nemůže přijet nikdo, kdo by detailně neznal problematiku přežití, vojenského lezení nebo práce s mapou. Představuje vyvrcholení výcviku u vojenských útvarů, ověření kvalit špiček, které pak přenášejí své zkušenosti zpět k jednotkám. Do značné míry je tedy kladeno rovnítko mezi úroveň výcviku a obtížnost závodu. Ta se postupně zvyšovala až do jakéhosi vyvrcholení v letech 2002 - 2005, kdy gradovala vzhledem ke zkušenostem družstev. Winter Survival je dnes do jisté míry zrcadlem přípravy a výcviku jednotek. Účastníky motivuje k individuální a společné přípravě. Nabyté zkušenosti ze závodu lze posléze využít ve výcviku.

Disciplíny jsou rok od roku důmyslnějšími a závod během let získal ohromné renomé. Zásluhu na tom mají především učitelé z Centra tělesné výchovy a sportu UO, kteří neustále vymýšlejí nové disciplíny a zapracovávají do programu nové poznatky z vojenského výcviku a ze speciální tělesné přípravy. Novinkami v posledních šesti ročnících se staly například hod nožem a sekerou na dřevěný terč, střelba z luku, rozšíření úkolů v rámci plnění dovedností z přežití, záchrana a poskytnutí první pomoci v lavině, záchrana parašutisty zachyceného na vysokém stromě, střelecký souboj, boj o bunkr, prodloužení nouzového přespání z jedné na dvě noci nebo poskytnutí první pomoci vojákům, kteří byli těžce zraněni při výbuchu granátu v objektu horské chaty. Novinkou je také používání vedle klasických topografických map také ortofotomap.  

Armádní Winter Survival je specifický nejen obtížnými horskými podmínkami a úkoly, ale i velice přísnými pravidly. Ty často diskvalifikují ze soutěže nadějné týmy, například za neopodstatněné použití zapečetěného mobilního telefonu, překročení denního časového limitu nebo přijmutí cizí pomoci.

Program

NEDĚLE 28. 1. 2024 
13:15–16:15 hodpříjezd, prezence
16:30–17:00 hod.technická porada a losování – kapitáni družstev
17:30 hod.slavnostní zahájení
18:00 hod.večeře
19:30 hod.porada k I. etapě – závodníci
PONDĚLÍ 29. 1. 2024  
07:30 – 22:00 hod. start I. etapy závodu – 1. soutěžní den. Přesun podle mapy a buzoly na vzdálenost do 35 km s plněním ,,survivalových“ disciplín a disciplíny ,,Přežití“
   
ÚTERÝ - STŘEDA  
30. 1. – 31. 1. 2024  
07:00 – 22:00 hod. I. etapa závodu – 2. a 3. soutěžní den. Přesun podle mapy 1:25 000 a buzoly na vzdálenost 2 x 20 - 30 km volným terénem s plněním „survivalových“ disciplín, přežitím
   
ČTVRTEK 1. 2. 2024  
08:30 – 11:30 hod. II. etapa – štafetový závod na běžeckých lyžích, spojený s hodem gumovým granátem na dálku a cíl se střelbou z biatlonových – laserových pušek
17:45 hod. závěrečný slavnostní nástup a vyhlášení výsledků
19:00 – 22:00 hod. společenský večer
   
PÁTEK 2. 2. 2024  
07:00 – 08:00 hod. snídaně
do 09:00 hod. uvolnění a předání pokojů
09:30 hod. odjezd.

POZNÁMKA:  Organizátor přeboru si vyhrazuje právo na případné změny v časovém harmonogramu, se kterými budou účastníci včas seznámeni.

Propozice

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ AČR
V ZIMNÍM PŘÍRODNÍM VÍCEBOJI

„WINTER SURVIVAL 2024“

 pod záštitou náčelníka Generálního štábu AČR

generálporučíka Ing. Karla Řehky

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel:OdTV SRS MO
Organizátor: Univerzita obrany
TERMÍN:28. ledna – 2. února 2024
MÍSTO: pohoří Jeseníky, VZ Ovčárna pod Pradědem, VŠZ UO Veronika
ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO: 
náčelník GŠ AČRgenerálporučík Ing. Karel Řehka
ředitel SRS  MObrigádní generál Mgr. Petr Milčický, Ph.D., MSc
rektorka-velitelka UO Brnobrigádní generálka prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D.
ředitel VLRZIng. Libor Tejnil
vedoucí OdTV SRS MOplukovník gšt. Mgr. Jiří Malík
  
ŘEDITEL ZÁVODU:plk. gšt. Ing. Libor Švec
SPORTOVNÍ ŘEDITELplk. gšt. PhDr. Jiří Sekanina, Ph.D.
ŘEDITEL PRO LOGISTIKU:kpt. Ing. Michal Víta
VEDOUCÍ SOUTĚŽE:pplk. Mgr. František Vaněček
HLAVNÍ ROZHODČÍ:mjr. Mgr. Viktor Novotný
Vedoucí závodní kanceláře:pplk. Mgr. Stanislav Chvosta
SLOŽENÍ DRUŽSTEV: 
zahraniční družstva- 4 osoby: 1 vedoucí družstva + 3 členové družstva
družstva rezortu MO- 3 osoby: závodníci (jeden závodník je současně vedoucí družstva)

 

PODMÍNKY ÚČASTI:  vojáci z povolání u družstev MO, včasné zaslání přihlášky, osobní doklady, cestovní příkaz. Účastníci přeboru souhlasí se zveřejněním pořízeného videa a fotodokumentace pořadatelem.

PŘIHLÁŠKY: přihláška za směr na stanoveném formuláři, potvrzená velitelem, doručená elektronicky nejpozději do 5. 1. 2024 na adresu:

email: hana.doupovcova@unob.cz

nebo na ŠIS: hana.doupovcova@sis.acr

 

Přihláška musí obsahovat:

 • hodnost, tituly, jméno, příjmení;
 • číslo vojenského útvaru, či zařízení;
 • číslo OP / SP;
 • datum narození;
 • adresu trvalého bydliště;
 • e-mailovou adresu pro zaslání ,,Průvodce závodem!

    

 

Změny v přihláškách zasílejte elektronicky do 19. 1. 2024.

Historie a informace (propozice, formulář přihlášky) na internetové adrese:

https://edu.unob.cz/wintersurvival-cz/

Směrná čísla pro SOUTĚŽNÍ SMĚRY:

1.     Zahraniční družstva8 družstev
2.     Pozemní síly5 družstev
3.     Vzdušné síly1 družstvo
4.     Vojenské školy2 družstva
5.     Vojenská policie1 družstvo
6.     Agentury a MO2 družstva
7.     AZ (KVV Brno)1 družstvo

V případě nenaplnění směrných čísel jednotlivými směry mohou být počty operativně upraveny.

1. ORGANIZAČNÍ POKYNY

1.1 STANOVENÍ REŽIMU ÚČASTI:

 • 28. 1. 2024                 služební cesta na základě příkazu ke služební cestě;
 • 2. 2. 2024                   služební cesta na základě příkazu ke služební cestě;
 • 29. 1. – 1. 2. 2024      nepřetržitý vojenský výcvik.

 

1.2 PŘÍJEZD: 

Účastníci přeboru se prezentují 28. 1. 2024 od 13:15 do 16:15 hod. v závodní kanceláři
na VZ Ovčárna pod Pradědem. Výjezdy z Hvězdy vždy v 13:00, 14:00, 15:00 a nejpozději
v 16:00 hodin!

Při prezenci předloží vedoucí družstva:

 • cestovní příkazy potvrzené velitelem;
 • soupisku družstva potvrzenou velitelem;
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti závodníků;
 • osobní doklady (služební průkaz, občanský průkaz nebo pas – zahraniční účastníci).
1.3 ZÁVODNÍ KANCELÁŘ:  
Bude v činnosti ve vestibulu VZ Ovčárna: 
28.01.202413:00 - 22:00 hod.
29.01.202407:00 - 18.00 hod.
30.01.202407:00 - 18:00 hod.
31.01.202407:00 - 24:00 hod.
01.02.202407:00 - 16:00 hod.

Při prezenci budou každému vedoucímu družstva předány: ,,Průvodce závodem“ (originál) a ,,Pokyny pro pobyt na VZ Ovčárna pod Pradědem“ v tištěné podobě.

1.4 STRAVOVÁNÍ a UBYTOVÁNÍ 

Stravování VZP

Stravování do večeře v neděli 28. 1. 2024 realizovat na vlastní náklady, které budou uhrazeny
na základě předloženého příkazu ke služební cestě ve výši sazby stravného. Stravování bude zahájeno teplou večeří od neděle 28. 1. 2024 a ukončeno v pátek 2. 2. 2024 snídaní. Od pondělí 29. 1. 2024 od 00:00 hod. do čtvrtka 1. 2. 2024 do 24:00 hod. bude všem VZP nařízen nepřetržitý vojenský výcvik a bude jim přiznáno bezplatné stravování v rozsahu základní stravní dávky s přídavky potravin C a D. Stravování od snídaně v pátek 2. 2. 2024 realizovat
na vlastní náklady, které budou uhrazeny na základě předloženého příkazu ke služební cestě
ve výši sazby stravného.

 

Výpisy z rozkazu velitele na přiznání bezplatného stravování zaslat elektronicky na email pavel.kucera@sis.acr nejpozději do 25. 1. 2024 do 15:00 hod. nebo předložit po příjezdu v závodní kanceláři na hotelu Ovčárna v písemné formě.

 

Stravování o.z.

Stravování do večeře v neděli 28. 1. 2024 realizovat na vlastní náklady, které budou uhrazeny
na základě předloženého příkazu k pracovní cestě ve výši sazby stravného. Stravování občanských zaměstnanců bude zabezpečeno od večeře v neděli 28. 1. 2024 a ukončeno snídaní v pátek 2. 2. 2024. Stravování od snídaně v pátek 2. 2. 2024 realizovat na vlastní náklady,
které budou uhrazeny na základě předloženého příkazu k pracovní cestě ve výši sazby stravného. Výše stravného bude v průběhu pracovní cesty úměrně krácena dle počtu poskytnutých jídel.

  

Ubytování

Bude zabezpečeno na základě přihlášek od 28. 1. do 2. 2. 2024.

Dne 2. 2. 2024 do 09:00 hod. uvolnit a předat pokoje (klíče) poskytovateli ubytování.

Stravování a ubytování v průběhu závodu (tj. od večeře 28. 1. 2024 do snídaně 2. 2. 2024) hradí družstvům rezortu MO pořadatel. Zahraniční družstva si hradí ubytování a stravu z vlastních prostředků přímo na VZ Ovčárna pod Pradědem.

 

 

2. INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY

2.1 POVINNÁ VÝBAVA PRO ZÁVOD:

a) Každý jednotlivec v družstvu:

 1. Lyžařské vybavení, sněžnice:

pro I. etapu:         lyže skialpinistické, boty, hole, přilba, sněžnice.

pro II. etapu:        vybavení pro běh na lyžích, běžecké lyže, boty, hole.

Při poškození lyžařského materiálu si smí závodník materiál vyměnit. Místa a podmínky výměny budou upřesněny v průvodci závodem.

 1. Horolezecká výbava jednotlivce:

Kombinovaný, nebo celotělový úvazek + smyce plochá pro spojení sedacího a prsního úvazu, smyce kulatá - průměr 6mm – 2ks v délce 1,5m a 5m, smyce plochá šitá, karabina s pojistkou zámku – 3ks (z toho minimálně 1ks HMS), slaňovací prostředek, přilba.

 1. Buzola
 2. Vhodný batoh khaki, nebo černý.
 3. Čelová svítilna + náhradní zdroje 2x.
 4. Prostředky a strava pro nouzové přežití a přespání ve volné přírodě.

b) Družstvo:

 1. Lékárnička s prostředky první pomoci.
 2. Prostředky pro vaření.
 3. Materiál pro nouzové přespání - POUŽITÍ STANU NENÍ POVOLENO!!!

c) Doporučená a nepovinná výbava:

Jistící prostředky, lanové svěry, kladky a další horolezecké pomůcky.

Povinná výbava může být dodatečně upřesněna v ,,Průvodci závodem“, zaslaném elektronicky!

POZNÁMKA k I. etapě: je ZAKÁZÁNO používat navigační prostředky (GPS).  Družstvo musí veškerý materiál povinné i nepovinné výbavy (který má na startu) donést do cíle vytrvalostní etapy!

2.2 NÁPLŇ HLAVNÍCH SURVIVALOVIN 

 v průběhu vytrvalostní etapy:

 • sjezd volným a upraveným terénem;
 • běh na sněžnicích, běh na lyžích;
 • střelba z krátkých a dlouhých zbraní;
 • základní dovednosti v přežití;
 • vojenské lezení a překonávání překážek;
 • orientace s buzolou podle mapových podkladů;
 • poskytnutí první pomoci;
 • hod granátem na dálku a na cíl;
 • další budou případně upřesněny v průvodci.

 

3. ČASOVÝ POŘAD:

NEDĚLE 28. 1. 2024 
13:15–16:15 hodpříjezd, prezence
16:30–17:00 hod.technická porada a losování – kapitáni družstev
17:30 hod.slavnostní zahájení
18:00 hod.večeře
19:30 hod.porada k I. etapě – závodníci
  
PONDĚLÍ 29. 1. 2024 
07:30 – 22:00 hod.start I. etapy závodu – 1. soutěžní den. Přesun podle mapy a buzoly na vzdálenost do 35 km s plněním ,,survivalových“ disciplín a disciplíny ,,Přežití“
  
ÚTERÝ - STŘEDA  
30. 1. – 31. 1. 2024 
07:00 – 22:00 hod.I. etapa závodu – 2. a 3. soutěžní den. Přesun podle mapy 1:25 000 a buzoly na vzdálenost 2 x 20 - 30 km volným terénem s plněním „survivalových“ disciplín, přežitím
  
ČTVRTEK 1. 2. 2024 
08:30 – 11:30 hod.II. etapa – štafetový závod na běžeckých lyžích, spojený s hodem gumovým granátem na dálku a cíl se střelbou z biatlonových – laserových pušek
17:45 hod.závěrečný slavnostní nástup a vyhlášení výsledků
19:00 – 22:00 hod.společenský večer
  
PÁTEK 2. 2. 2024 
07:00 – 08:00 hod.snídaně
do 09:00 hod.uvolnění a předání pokojů
09:30 hod.odjezd.

POZNÁMKA:  Organizátor přeboru si vyhrazuje právo na případné změny v časovém harmonogramu, se kterými budou účastníci včas seznámeni.

                      

 

 

4. OSTATNÍ

4.1 PROTESTY:      

Mohou písemně podat vedoucí družstev do patnácti minut po zveřejnění výsledků na oficiální výsledkové tabuli řediteli přeboru prostřednictvím závodní kanceláře.

O protestech rozhoduje jury ve složení:

 • ředitel závodu;
 • sportovní ředitel závodu;
 • hlavní rozhodčí;
 • zástupce Oddělení TV SRS MO;
 • vedoucí disciplíny.

4.2 TITULY:

Mezinárodní přeborník AČR pro rok 2024 bude udělen 1. družstvu v OPEN kategorii.

Přeborník AČR pro rok 2024 bude udělen 1. družstvu rezortu MO.

 

4.3 CENY:    

            Družstva na 1. - 3. místě obdrží sportovní trofeje.

4.4. ÚSTROJ :

 • Pro nástupy:
 • vojáci MO – stejnokroj 95;
 • ostatní závodníci – určeno vysílající složkou;
 • z. - sportovní ústroj.
 • Závodníci pro závod:
 • stejnokroj 95;

Pokud některé ze součástek (vyjma stejnokroj 95) nevyhovují, lze použít i jiné výstrojní součásti, černé, nebo zelené barvy (spodní prádlo, čepice, rukavice). Při plnění jednotlivých disciplín bude vyžadováno používání předepsané výstroje a viditelné označení družstva startovním číslem.

 • zahraniční družstva použijí vojenskou výstroj -  zimní polní stejnokroj a další vojenské součásti..

4.5 PRŮVODCE:

 • bude zaslán účastníkům elektronicky nejpozději 1 týden před závodem na e-mailové adresy uvedené v přihláškách!
Průvodce závodem