Technické informace

Základní technické informace

Na Univerzitě obrany je připojení do sítě Internet v rámci projektu eduroam dostupné prostřednictvím bezdrátové (WiFi) sítě.

Přístupové údaje

Identita: login@unob.cz
Heslo: (přidělené k loginu)

Poznámka: svůj login uživatel zjistí ze svých Informací pro prvotní přihlášení. Identita NENÍ e-mailová adresa!

Uživatelé z jiných organizací v projektu eduroam použijí identitu a heslo, které jim přidělila jejich domovská organizace. Vždy však platí, že v identitě musí za „login@“ následovat internetová doména organizace.


Bezdrátová síť

ID sítě (ESSID): eduroam
Kmitočtová pásma: 2,4GHz (802.11G), 5GHz (802.11A)
Bezpečnost v bezdr. síti: protokol WPA2 (RSN)
Autentizační model: 802.1X (WPA2-Enterprise)
Autentiz. údaje přenáší: protokol EAP-MSCHAPv2
Zapouzdření EAP-MSCHAPv2: protokol PEAPv0
Kořenový certifikát: UserTrust RSA Certification Authority
Jméno serveru v certifikátu: radius1.unob.cz

Pro realm unob.cz je vynucována shoda vnitřní a vnější (anonymní) identity.

IP adresa je automaticky přidělována DHCP serverem.

Při použití ESSID „eduroam“ je třetí oktet (číslo) přidělené IP adresy v rozsahu 3 až 31 (např. 160.216.16.28) a z pohledu firewallu Univerzity Obrany (UO) je jakoby „před ním“ (tj. při přístupu z tohoto počítače směrem do sítě UO jsou filtrovány veškeré služby, které UO do Internetu nepublikuje z bezpečnostních důvodů).

S identitou ve tvaru „login@unob.cz“ se lze připojit v rámci projektu eduroam i v jiných institucích, které jsou do tohoto projektu zapojeny: jejich seznam v ČRv zahraničí

Bezdrátové sítě projektu eduroam oznamují dostupnost sítě pomocí identifikátoru (ESSID) „eduroam“ nebo „eduroam-org“, kde „org“ je název organizace, která signál šíří.