O programu MATLAB & SIMULINK
MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. MATLAB poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších. SIMULINK je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat. Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech. Další skupinu tvoří soubor nástrojů Polyspace, určený pro detekci run-time chyb, ověření správnosti programového kódu a certifikaci. Univerzita obrany v Brně je vlastníkem Campus-Wide License – celouniverzitní licence pro MATLAB, Simulink a jejich nadstavby. Zaměstnanci a studenti mohou tyto produkty používat pro výuku, výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače studentů a zaměstnanců univerzity, a to v neomezeném množství.
Přístup k MATLABu

Následující postup instalace se vztahuje na individuální licence pro zaměstnance a studenty. Pro instalaci do učeben a laboratoří je vhodná síťová licence. V případě dotazů na podrobnosti a další licenční možnosti kontaktujte správce Campus-Wide licence.

Pro přístup k MATLAB Online musíte provést pouze první čtyři kroky z níže uvedeného návodu.

Individuální licence – Návod pro instalaci na počítačích zaměstnanců a studentů univerzity:

Stažení instalátoru (podrobně v Obrázkovém návodu)

 1. Přejděte na MATLAB Portal pro UNOB.
 2. Zvolte 'Sign in to get started' v části Get MATLAB and Simulink.
 3. Přihlaste se pod svůj univerzitní účet.
 4. Vytvořte si účet u MathWorks. Pokud již takový účet máte, přihlaste se na něj.
 5. Váš MathWorks účet bude automaticky propojen s licencí a budete přesměrováni na stránku pro stažení instalátoru.
 6. Klikněte na tlačítko Download s aktuální verzí. (Uživatelé zde mohou stahovat i starší verze.)
 7. Zvolte jeden z podporovaných operačních systémů a stáhněte instalátor.

Instalace a aktivace (podrobně v Obrázkovém návodu)

 1. Spusťte instalátor
 2. V instalátoru zvolte Log in with a MathWorks Account a pokračujte podle zobrazených instrukcí.
  • Až budete vyzváni, zvolte Academic – Total Headcount licenci označenou jako Individual.
  • U verzí starších než R2019b zaškrtněte volbu Activate MATLAB až k tomu budete vyzváni a klikněte na Next.
  • Až budete vyzváni, potvrďte, že uživatelské jméno odpovídá jménu uživatelského účtu v operačním systému, ze kterého bude MATLAB spouštěn.
Zavedení federovaného přihlašování na web firmy MathWorks

V prosinci 2020 byla na Univerzitě obrany změněna metoda přihlašování na web firmy Mathworks za účelem stažení instalačních souborů programu Matlab pro individuální instalace produktu.

1. Dřívější stav – ověření uživatele na základě názvu účtu

Dříve stačilo založit si u firmy Mathworks účet s názvem totožným s e-mailovou adresou uživatele v univerzitním informačním systému. Pokud byla splněna podmínka, že v názvu účtu je textový řetězec @unob.cz, byla na tento účet automaticky přidělena celoškolská licence Matlab pro Univerzitu obrany (tzv. Campus-Wide licence) a tím bylo umožněno stahování produktů Matlab a jejich aktivace.

2. Nový stav – federované přihlašování

Od 8. 12. 2020 bylo zavedeno přihlašování s pomocí federační služby eduGAIN (systém Shibboleth), čímž došlo k podstatnému zvýšení  zabezpečení účtů u firmy MathWorks.

I v tomto případě musí mít uživatel založený osobní účet u firmy MathWorks s názvem totožným s e-mailovou adresou uživatele v univerzitním informačním systému. Na rozdíl od dřívějška však na tento účet není automaticky přidělena Campus-Wide licence. Tedy pokud se uživatel přihlásí na web firmy MathWorks na svůj účet běžným způsobem (připojením na www.mathworks.com a přihlášením přes volbu „Sign In"), licence Campus-Wide se mu nepřidělí, takže následně žádné instalační soubory stahovat nemůže.

Aby uživatel získal licenci, musí se přihlásit přes tzv. portál Matlab pro Univerzitu obrany na adrese:

https://www.mathworks.com/academia/tah-portal/unob-31534564.html

Po kliknutí na „Sign in to get started" je uživatel přesměrován na webovou stránku pro přihlášení do systému eduGAIN na serveru idp.unob.cz (server pro autentizaci uživatele provozovaný na Univerzitě obrany). Zde uživatel uvede svoje přihlašovací údaje do informačního systému Univerzity obrany.

Po úspěšném ověření na serveru idp.unob.cz je uživatel přesměrován zpět na server firmy MathWorks a zde je vyzván k dalšímu přihlášení, tentokrát na účet u firmy MathWorks. Název účtu (ve tvaru e-mailové adresy uživatele) je už na webové stránce předepsán – stačí doplnit heslo.

Po druhém ověření se uživatel dostane na web firmy MathWorks a k jeho účtu se připojí individuální licence Campus-Wide pro Univerzitu obrany. Následně pak může stahovat instalační soubory produktu a aktivovat si instalaci produktu na svém počítači.

Licence zůstává připojena k účtu po dobu platnosti zakoupené licence Campus-Wide, tedy 1 rok. Po obnovení licence další rok se uživatel musí opět přihlásit přes portál Matlab, aby se licence znovu připojila k jeho účtu.

3. Praktické doporučení

Uživatel by si měl vždy nejprve založit osobní účet u firmy MathWorks tak, že se připojí na webovou stránku www.mathworks.com a klikne na volbu pro přihlášení (v pravém horním rohu). Jelikož účet v této fázi ještě nemá, klikne na volbu pro vytvoření účtu (No account? Create one!).

Je třeba zadat název účtu ve tvaru e-mailové adresy v informačním systému UO a příslušné heslo (mělo by být jiné, než je v univerzitním informačním systému). Heslo si uživatel dobře poznačí.

Pak je vhodné se odhlásit a pokusit se znovu přihlásit, aby se ověřilo, že přihlášení na účet skutečně funguje.

Teprve po založení fungujícího osobního účtu u firmy MathWorks přejde uživatel na portál Matlab pro Univerzitu obrany a provede dvojí přihlášení (na serveru idp.unob.cz a na webu firmy MathWorks), jak bylo výše popsáno.

Možnosti software a jeho využití

 

Rozsáhlé výpočty s využitím MATLAB Parallel Server

Pro využití metod high-performance computing na výpočetních clusterech ve vlastnictví univerzity můžete využít MATLAB Parallel Server. Pro více informací kontaktujte technickou podporu.

Matlab Grader

Služba MATLAB Grader slouží k automatizovanému hodnocení studentských úloh řešených v prostředí MATLAB. V průběhu výuky tak může vyučující získat rychlou zpětnou vazbu od studentů, zda pochopili probíranou látku. Při využití služby MATLAB Grader integrované do prostředí Moodle je možno využívat Grader i k automatizovanému hodnocení studentských testů, řešených v prostředí MATLAB.

Více o službě Grader najdete na stránce:

https://www.mathworks.com/products/matlab-grader.html

Přístup ke službě MATLAB Grader je prostřednictvím stránky:

https://grader.mathworks.com/

Použití služby MATLAB Grader při výuce je představeno také v rámci online kurzu pro učitele "Teaching with MATLAB", který je dostupný přímo z Portálu Matlab pro UNOB.

Podpora

Technickou podporu kontaktujte v následujícím pořadí.

Aktuální informace o programu Matlab v češtině zjistíte na stránkách: