Certifikáty

Cerifikáty

Pro ověření autenticity serverů RADIUS je potřeba použít certifikát podepsaný obecně uznávanou certifikační autoritou USERTrust RSA Certification Authority. Výhodou této certifikační autority je, že její kořenový certifikát většina výrobců operačních systémů uvádí v tzv. seznamu důvěryhodných certifikačních autorit, a proto jej není nutné ve valné většině případů vůbec instalovat. Pokud uvedený certifikát nemůžete při konfiguraci bezdrátového připojení na Windows v seznamu certifikátů najít, pak to zpravidla znamená, že nemáte nainstalovánu aktualizaci systému, která právě tento certifikát doinstalovává. Doporučujeme nejprve nainstalovat všechny důležité i volitelné aktualizace. Následující odkazy použijte pouze v případě, kdy nepoužíváte automatické instalátory "eduroam CAT" nebo "geteduroam".

Mezilehlý certifikát:

Kořenový certifikát:

1) Formát DER je použitelný pro většinu OS – Windows, GNU/Linux, Symbian, Android aj.